Tuesday, 25/01/2022 - 20:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thị trấn Tây Sơn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO MÔN HÓA HỌC 8 CHỦ ĐỀ OXI SỰ CHÁY VÀ SỰ SỐNG

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO:

CHỦ ĐỀ OXI – SỰ CHÁY VÀ SỰ SỐNG

A. Mục tiêu:

- Hướng dẫn học sinh hoạt động để hiểu được:

+ Tính chất vật lý, tính chất hóa học của oxi

+ Hiểu được vai trò của oxi trong cuộc sống cũng như trong công nghiệp.

-         HS vận dụng được các kiến thức về tính chất vật lý, hóa học của oxi ... để điều chế oxi và làm thí nghiệm minh họa một số tính chất hóa học của oxi.

B.  Thời gian thực hiện:

 - Các nhóm chuẩn bị nội dung báo cáo trong 4 tuần

 - Tiết 44 sau Bài 28: Không khí – Sự cháy các nhóm tiến hành báo cáo.

 - GV chia nhóm HS trong lớp: Mỗi lớp chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm 4-5 HS.

 - Phân bố thời gian:

 + Tuần 1: Tìm kiếm thông tin ( hoạt động cá nhân, ở nhà) và xử lý thông tin( hoạt động nhóm ở nhà và trong lớp học).

 + Tuần 2: Thực hiện các thí nghiệm điều chế oxi, tính chất của oxi( hoạt động nhóm, ở phòng thí nghiệm nhà trường)

 + Tuần 3: Hoàn thiện báo cáo nhóm(hoạt động nhóm ở nhà hoặc ở lớp học).

 + Tuần 4: Học sinh các nhóm báo cáo hoạt động trải nghiệm.

 C.  Thiết bị và vật tư:

 - Sgk Hóa học  8

 - Giấy khổ A4, A0, bút viết

 - Máy tính có kết nối intenet, máy quay phim

 - Hóa chất: Thuốc tím, nước oxi già, than củi, nến, ống nhiệm, kẹp gõ, đèn cồn

 - Chuẩn bị các đoạn phim tài liệu, phóng sự về vai trò của oxi đối với sự cháy và sự sống.

 - Xây dựng tài liệu, phiếu hướng dẫn, đánh giá và tổng kết dự án

D. Hình thức hoạt động:

- GV chia lớp thành 6 nhóm.

- Phân công nhóm trưởng.

- Tìm kiếm thông tin:

+ GV phát phiếu thu thập thông tin và MAU-CN cho HS trước khi học Bài 24: Tính chất của oxi.

+ GV yêu  cầu cá nhân HS tự đọc (ở nhà) và điền thông tin vào phiếu.

+ Nhóm trưởng phân công mỗi thành viên lựa chọ một nội dung trong các từ khóa “Tính chất hóa học của oxi” ”Vai trò của oxi với sự sống và sự cháy” “Ứng dụng của oxi”...

+ HS tìm kiếm ở nhà hoặc thư viện của trường các hình ảnh, vdeo hoặc bài viết liên quan.

+ GV giám sát việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên và hỗ trợ HS khi cần thiết.

-         Xử lý thông tin:

  Tuần 1:

  HS vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các nhánh chính: Tính chất vật lý, tính chất hóa học của oxi. Vai trò của oxi; Sư cháy; vai trò và hậu quả của sự cháy ngoài kiểm soát của con người... kèm theo các thí nhiệm minh họa.

-         Xây dựng ý tưởng sản phẩm:

Tuần 2:

Các thí nghiệm cần thực hiện:

+ Điều chế oxi từ thuốc tím.

+ Điều chế oxi từ nước oxi già

+ Thí nghiệm minh họa khả năng cháy của than trong không khí và trong khí oxi.

+ Thí nghiệm minh họa khả năng cháy của nến trong không khí và trong khí oxi.

HS phân công thành viên chuẩn bị dụng cụ, hóa chất và cách tiến hành.

Các nhóm thống nhất lựa chọn một trong các loại trình bày báo cáo sản phấm: video clip, Poster, trình bày bằng PowerPoint...

Tiến hành điều chế oxi và tử tính chất.

+ HS thực hiện thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc ở nhà.

+ Điều chế oxi từ thuốc tím, sau đó so sánh khả năng cháy của than trong khí oxi và trong không khí

+ Điều chế oxi từ nước oxi già, sau đó so sánh khả năng cháy của nến trong không khí và trong khí oxi

+ GV theo dõi, giám sát quá trình phân công, chuẩn bị và thực hành, hỗ trợ HS khi cần

+ GV yêu cầu HS ghi rõ hóa chất, tiến hành thí nghiệm, chụp hình sản phẩm hoặc quay video clip về quá trình thực hành thí nghiệm.

E . Các mẫu phiếu:

 MAU- CN             PHIẾU TỔNG HỢP NỘI DUNG THẢO LUẬN NHÓM

  1. Họ và tên nhóm:
  2. Công việc được giao
  3. Thời gian bắt đầu .................Thời gian kết thúc..............
  4. Nội dung báo cáo( có trích dẫn nguồn thông tin sử dụng)

 Tuần 3: Hoàn thiện báo cáo

 Tuần 4: Báo cáo

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TNST

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan