Saturday, 08/08/2020 - 10:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thị trấn Tây Sơn

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2019

     Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 là “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”, trong đó tập trung vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa nhằm hướng tới một đất nước Việt Nam xanh, bền vững.

      Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 là “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”, trong đó tập trung vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa nhằm hướng tới một đất nước Việt Nam xanh, bền vững.

       Thực hiện Công văn số 1673/SGDĐT-VP ngày 27/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh và công văn số: 342/GDĐT của Phòng GDĐT huyện Hương Sơn ngày 2/9/2019 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019. Trường thcs tt Tây Sơn đã thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác Bảo vệ môi trường như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị quyết số 24 NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ

tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến 2020; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về bảo vệ môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Chỉ thị 05/CT- UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 123/KH- UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh ….

2. Tổ chức ra quân đồng loạt thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý

chất thải, rác thải; giải quyết dứt điểm các tồn tại về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà trường; khơi thông dòng chảy, nạo vét hệ thống thoát nước; chăm sóc và bảo vệ cây xanh…gắn với thực hiện các nội dung trường học an toàn, xanh, sạch, đẹp tại nhà trường.

3. Tổ chức các hoạt động truyền thông môi trường thông qua các hình thức

như: cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Bảo vệ môi trường”, “biến đổi khí hậu”, phân loại rác thải tại nguồn, các hình thức giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng rác thải, tác hại của chất thải nhựa và túi nilon, phong trào chống rác thải nhựa và túi nilon,… Phát động các phong trào: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia bảo vệ môi trường, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon,…. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, tổ, nhóm, có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Treo băng rôn, khẩu hiệu về chủ đề môi trường ở tại cơ quan trường học, nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.

4. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia bảo vệ môi trường, triển khai thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019, báo cáo kết quả về BGH tổng hợp và báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

       Sau đây là một số hình ảnh hoạt động “hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019”.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 4
Tháng 08 : 154
Năm 2020 : 3.653